follow me:

Shop 3

REPRODUCTIONS ON CANVAS

High quality reproductions on canvas, on a 2 cm thick frame and with final retouching by hand.
Reproduccions d’alta qualitat sobre llenç, bastidor de 2 cm de gruix i retocs finals a mà.
Reproducciones de alta calidad sobre lienzo, bastidor de 2 cm de egrueso y retoques finales a mano.

POSTER PRINT:

Digital print on 200 gr satin paper.
Impressió digital sobre paper setinat de 200 gr.
Impresión digital sobre papel satinado de 200 gr.